Styret

Styreleder
Hilde Erikstad
Tlf.: +47 902 07 805
E-post: hildeerikstad@gmail.com

Nestleder
Ingrid Tuflåt Haukland (Permisjon)

Styremedlemmer
Bård Nygård
Linn Pedersen Årnes
Kai Isaksen

Varamedlemmer
Beate Larssen-Nøkland
Liselotte Holt Hansen

Deltakende uten stemmerett
Jardar Johansen