Historien

Levende gospel som tar av

KoretGospelCompagniet er et semiprofesjonelt kor med base i Tromsø. Som et av Nord-Norges mest anerkjente kor har vi lang tradisjon med konserter på ulike steder i og utenfor landsdelen. Med dirigent Jardar Johansen i spissen, har vi fått tilbakemeldinger på at koret har en unik evne til å formidle evangeliet gjennom glad og levende gospel.

 

Gnistrende gospel: Når Harstadværinger hiver seg med, klapper og hoier, uten å vente på at sidemannen skal begynne først, da tar det av.
– John Henry Storhaug, Harstad Tidende

 

Koret eies og drives av medlemmene, og per dags dato øver vi i Grønnåsen kirke på Tromsøya.

Historien bak

GospelCompagniet er et gospelkor som har sitt utspring fra Frimisjonen i Tromsø. I Frimisjonen har det vært mange ulike kor gjennom tidene. I 1972 ble det første ungdomskoret startet, som stort sett hadde sine opptredener på menighetens egne arrangementer. Mot slutten av 1970-tallet var det en kraftig oppsving i musikkmiljøet blant kristen ungdom i byen. Koret på Frimisjonen fikk da sitt eget navn, FrUkT, som i tillegg til det symbolske i navnet også var en forkortelse for Frimisjonens Ungdomskor Tromsø. Mange var med som sangere, og koret hadde et eget band med unge, lovende musikere. Koret ble også mer aktivt utenfor menigheten, blant annet med egne turneer i nærområdet, og opptredener på flere utradisjonelle steder. Musikalsk ble det brukt stort sett norsk og svensk «kristenpop», og noe inspirasjon ble hentet fra  Choralerna i Sverige samt fra Arnold Børuds kor, Tvers. Dette fungerte i mange år, men mot slutten av 1980-tallet var dette «ut», og det var ikke lengre populært for tenåringer å synge i kristne ungdomskor. Rundt 1990 ble det derfor besluttet å legge FrUkT på is i påvente av bedre tider.

Formidabel respons i nye tiderdomkirka3forside

Det nye oppsvinget for gospelmusikken kom i 1991-92 med Oslo Gospel Choir, og den enorme populariteten de fikk med sin amerikanskinspirerte gladgospel. Dette ønsket noen ildsjeler i Tromsø å utnytte lokalt, og et nytt korkonsept ble stablet på beina. Målsettingen var enkel – å presentere evangeliet til flest mulig gjennom glad gospel! Koret ble etablert som en del av menigheten, men uten andre krav til medlemmene enn at de hadde lyst til å synge gospel og kunne stille seg bak målsetningen. Det var også et viktig mål for koret at de kunne delta på ulike arrangementer på tradisjonelle og mindre tradisjonelle steder. Responsen var formidabel, og i mange år har koret hatt mellom 40 og 50 sangere.

 

Trofast publikum

Koret fikk raskt det velklingende navnet GospelCompagniet, og har gjennom de siste 20 årene vært svært aktivt. Vi har gjennomført minst en turné i året, som har vært lagt til ulike steder i Troms fylke, Lofoten og Vesterålen, Bodø-området, Nord-Sverige, Murmansk, Sørlandet, Trøndelag og London. I tillegg har koret deltatt på mange ulike opplegg i Tromsø, eksempelvis gjennom egne konserter i Domkirken, Frimisjonen,  Grønnåsen kirke, Ishavskatedralen og Kulturhuset. Koret har også sunget på fotballkamp på Alfheim Stadion, samt på flere veldedighetskonserter, i Studentuka og på mange bedriftsarrangement. Koret har et stort og trofast publikum i byen, og stor oppslutning om sine konserter. Julekonsertene har blitt en fast tradisjon, og de siste årene har vi vært nødt til å sette opp to konserter, som har samlet fulle hus.

Evangeliet er fundamentet

Målsettingen er i dag fortsatt den samme, å formidle evangeliet til folk flest gjennom glad gospel. Etter hvert som tiden har gått, har musikalsk kvalitet blitt stadig viktigere, men fortsatt er formidlingen av evangeliet fundamentet i alt vi gjør.

– GospelCompagniet 2016 –