Medlemmene

Sopran

Marita Helen Augustinussen

Berg-Rolness, Elin
Bjørklund, Linda

Elvebakk, Martine

Erikstad, Hilde
Granslo, Hildegunn Norbakken

Sandra Mathisen
Nygård, Kristin
Nygård, Randi
Skarshaug, Anne


Alt

Hansen, Liselotte Holt
Hågensen, Kathrine
Idrupsen, Marte
Larsen, Beate Karin

Larssen, Vibeke (Permisjon)
Larssen-Nøkland, Beate
Norbakken, Maria Østvoll
Overvåg, Grete
Årnes, Linn Pedersen


Tenor

Hanssen, Sverre
Isaksen, Kai
Norbakken, Henning Østvoll (Permisjon)
Nygård, Morten
Overvåg, Kai

Solset, Øyvind


Bass

Eines, Harald
Nygård, Bård
Årnes, Anders Pedersen (Permisjon)


Pianist

Årnes, Vegard Pedersen